Hoe kan ik schimmelvorming tegengaan?

De belangrijkste oorzaak voor de groei van schimmels is temperatuur, vocht en de aanwezigheid van voedingsstoffen. De beste manier om schimmelvorming tegen te gaan is afhankelijk van de omgeving. Een regelmatige reiniging van de voegen is belangrijk, evenals een kwalitatief goede afdichtingskit.

Bekijk hier ons assortiment professionele schimmelwerende kit.

 

Schimmelwerende kit sanitaire ruimte

Aan schimmelwerende siliconenkitten voor sanitaire ruimtes zoals uw badkamer, toilet of keuken zijn  fungiciden toegevoegd. Door deze toevoeging kunnen de schimmels geneutraliseerd worden of op zijn minst de groei er van belemmeren. 

Om schimmelvorming te voorkomen is het noodzakelijk dat u de kitvoegen droog en schoon te houdt en goed te ventileert. Voor de reiniging van de kitvoegen mag u geen agressieve- en chloorhoudende reinigingsmiddelen gebruiken, dit kan namelijk de schimmelwerende werking van de kit beïnvloeden. Gebruik een neutrale lijnoliehoudende schoonmaakmiddel en een zachte doek.

Fungitect zilver technologie

De fungiciden de schimmelwerende producten van Ottoseal worden uiteraard geringe hoeveelheden toegevoegd. Vanuit het oogpunt van de gezondheid en het milieu hebben wij professionele anti-schimmel kit van Otto Fungitect zilver-technologie in ons assortiment opgenomen.

In tegenstelling tot conventionele fungiciden wordt de Otto Fungitect zilver-technologie ook bij sterke waterbelasting niet uit het afdichtmiddel gespoeld en behoudt dus ook op de lange termijn zijn werking!

Zie ook de Ottoseal S130 en Ottoseal S140.

Kitvoegen buiten

Kitvoegen in het buitenwerk zullen naar bovengenoemde frequentie geïnspecteerd moeten worden. Om algengroei en verwering tegen te gaan, dienen de kitvoegen met enige regelmaat gereinigd te worden. Bij voorkeur minimaal één keer per half jaar. Hiervoor geldt ook dat er geen agressieve- en chloorhoudende reinigingsmiddelen mogen worden gebruikt. Het gebruik van machinaal reinigen is ook niet bevorderlijk voor de kitvoegen, er kan dan namelijk schade ontstaan aan de kitvoegen. Ook hier dient een neutrale lijnoliehoudende schoonmaakmiddel ingezet te worden.

Een aantal van onze siliconenkitten zijn fungicide ingesteld. Dit wil zeggen dat door bepaalde toevoegingen aan de kit de schimmelgroei sterk wordt vertraagd. Gezien de grote verscheidenheid van de soorten schimmels is een samenstelling van fungiciden gehanteerd teneinde een zo breed mogelijk werkingsspectrum te verkrijgen. Het aanwezig zijn hiervan geeft geen garantie voor het niet optreden van schimmelgroei, doch er gaat een vertragende werking vanuit.

Zit de kit reeds vol met schimmel dan is het verwijderen en het vervangen van de kit de enige oplossing.